DME-regelgeving

De DME-regelgeving schrijft voor dat werkgevers een inspanningsplicht hebben om blootstelling voor personeel aan diesel emissie veroorzaakt door verbrandingsmotoren te minimaliseren. De  Inspectie SZW heeft de DME (dieselmotoremissies) regelgeving afgelopen oktober geactualiseerd. De aangepaste DME-norm roept diverse vragen op bij gebruikers van intern transportmaterieel. Bijvoorbeeld moet ik mijn diesel aangedreven vorkheftrucks en ander diesel aangedreven werkmaterieel vervangen? En zo ja, op welke termijn? Geldt dat ook voor Stage V machines? En voor recent aangeschaft nieuw materieel? Enzovoort.

In de eerste plaats moet de werkgever streven naar minimalisering van de DME uitstoot door:
1. vervanging van de dieselemissiebronnen waar dit technisch uitvoerbaar is
(inspanningsverplichting) en;
2. zo niet mogelijk, door het treffen van andere, technisch uitvoerbare reductie- en
bronmaatregelen.
Vervangingsplicht gaat daarbij vóór op het nemen van bronmaatregelen die de
blootstelling voorkomen of verminderen. De ‘inspanningsplicht’ verwacht van
werkgevers dat zij serieus onderzoek verrichten naar de mogelijkheden, en indien
vervanging niet mogelijk is, dat dit gedegen wordt onderbouwd.

Strekking materieelpark
Voor onderstaande categorieën diesel aangedreven heftrucks zijn er alternatieven
voorhanden in de vorm van elektromotoren of LPG-aangedreven machines. Dat duidt
erop dat daarvoor aldus een vervangingsplicht geldt. De vraag is welke termijn daarin
gehanteerd gaat worden (zie navolgend).

Heftruckcategorie           Marktaandeel   LZP lastzwaartepunt
1,5-2,5 ton                          10%                        500
2,5-3,5 ton                          60%                        500
3,5-8 ton                              25%                        600
>8ton                                    15%                        ≥600

Het huidige BiM-DME regime* stelt:
1 Vervangingsplicht voor dieselmotor aangedreven vorkheftrucks met een lastcapaciteit
van 8 ton of minder in een binnen situatie: die moeten binnen een half jaar geweerd
worden uit binnenruimtes. In de praktijk betekent dat vervanging door niet-diesel aangedreven varianten.

 

* Momenteel werkt de Inspectie wederom aan een wijziging die waarschijnlijk begin
2020 wordt gepubliceerd. Tot die tijd geldt het huidige regime, maar tot publicatie is de
Inspectie terughoudend in de handhaving en betracht coulance in de
vervangingsplicht. Dat neemt niet weg dat inspecteurs op eigen gelegenheid in
bijzondere omstandigheden hiervan kunnen afwijken.

2 Vervangingsplicht tenzij, …. (voor ‘overige situaties’)
In de BiM-DME worden naast heftrucks ook andere mobiele voertuigen genoemd
waaronder heftrucks met een lastcapaciteit van 8 tot 12 ton (binnen en buiten),
graafmachines, hoogwerkers, enzovoort. En het gaat daarbij om toepassing waar
elektrisch aangedreven of LPG-aangedreven alternatieven voor beschikbaar. Twee
opties:
• uitfaseren bestaand materieel of
• schriftelijk aantonen dat vervanging niet mogelijk is.

 

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten